پروژه طراحی بخش کامنت های شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام توسط PHP و Redis

پروژه طراحی بخش کامنت های شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام توسط PHP و Redis

پروژه طراحی بخش کامنت های شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام توسط PHP و Redis

پروژه طراحی بخش کامنت های شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام توسط PHP و Redis

ویژه گی ها

  • استفاده از NOSQL
  • استفاده از تکنولوژی Redis
  • ذخیره سازی کامنت ها
  • حذف کامنت ها
  • بخش ورود نام کاربری
  • زمان آنلاین هر کامنت مشابه کامنت های اینستاگرام
  • قابلیت استفاده از emoticons در کامنت ها
  • استفاده از زبان PHP در طراحی صفحات وب در این پروژه

دموی پروژه

نیازمندی ها :

ابتدا Wamp server را نصب کرده و طبق فایل راهنما عمل کنید.